«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» MIS 5069416

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ:

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν τα κάτωθι βήματα.

• Να εισέλθουν στην ιστοσελίδα e-iekpraktiki.gr και να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους.

• Να αναρτήσουν βεβαίωση από το ΙΕΚ ότι εχουν ολοκληρώσει τα τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακές κατάρτισης και

• μία υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr ότι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

• Η πλατφόρμα θα κάνει την σύζευξη πρακτικά ασκούμενου και εργοδότη και θα επικοινωνήσουν από την ΓΣΕΕ με το ΙΕΚ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης πρακτικής. Όποιοι ενδιαφέρονται να κάνουν άμεσα αίτηση γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.