Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης

Σε αυτή τη σελίδα δημοσιεύονται και αγγελίες για προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ή ακόμη και θέσεις εργασίας που προσφέρουν οργανισμοί και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

Θέσεις πρακτικής άσκησης για σπουδαστές ΙΕΚ στην ΑΑΔΕ
https://drive.google.com/file/d/1t0ICgvSVNPtRCJLZOOw-CBB24XD6SauP/view?usp=sharing