Προϋποθέσεις Πιστοποίησης

Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), έχει θεσπιστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014). Σε σχετική σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, έχουν αναρτηθεί όλες οι επιμέρους τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Δείτε τη σελίδα πατώντας εδώ.