Προϋποθέσεις Πιστοποίησης

Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο έχει θεσπιστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014). Σε σχετική σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, έχουν αναρτηθεί όλες οι επιμέρους τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Δείτε τη σελίδα πατώντας εδώ.