Προϋποθέσεις Εγγραφής στα Δημόσια ΙΕΚ

Πως γίνεται η αίτηση εγγραφής στη ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ;

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Οι ημερομηνίες των αιτήσεων ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ οπότε θα πρέπει να ενημερώνεστε μέσω αυτής. Η προκήρυξη των νέων ειδικοτήτων γίνεται συνήθως μέσα στο καλοκαίρι πριν την έναρξη των μαθημάτων οπότε γίνονται και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιλογής.

Υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγγραφή στο ΙΕΚ;

Η μόνη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να είναι απόφοιτος Λυκείου (Γενικό, ΤΕΕ, ΕΛΑΛ, ΕΠΑΣ ΤΕΛ) χωρίς να υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.

Τι θα χρειαστώ για να κάνω την ηλεκτρονική αίτηση;

Θα χρειαστείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ΑΜΚΑ σας, τον ΑΔΤ ή τον Αριθμό Διαβατηρίου σας, το βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου και το έτος κτήσης του.

Δεν έχω ΑΜΚΑ. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Όχι. Θα πρέπει να φροντίσετε να αποκτήσετε ΑΜΚΑ, με σχετική αίτηση σας στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Εάν δεν γνωρίζετε αν έχετε ΑΜΚΑ, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα: http://www.amka.gr/AMKAGR

Έχω πτυχίο ή φοιτώ σε τμήμα Γ΄/βάθμιας εκπαίδευσης. Μπορώ να παρακολουθήσω τμήματα;

Ναι. Μέσα από το σύστημα μπορείτε να κάνετε αίτηση για φοίτηση σε ειδικότητες Α ’εξαμήνου. Θα συμμετέχετε όμως στη διαδικασία επιλογής με το Απολυτήριο Λυκείου σας. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση τίτλου υψηλότερου επιπέδου για την εισαγωγή σας.

Πώς μοριοδοτείται η αίτηση μου; Υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια που μοριοδοτούνται;

Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε τα κριτήρια της μοριοδότησης των υποψηφίων για τη ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ στο σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1er4qrsrKR_nQy_P5S_QGMxB8yJSJbA6w/view?usp=sharing

Ποια είναι η διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης μου και το «κλείδωμα» του συστήματος;

Μετά το «κλείδωμα» του συστήματος κατά τη λήξη της προθεσμίας, οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και επιλέγονται οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ σύμφωνα με τα μόρια τους, τις προτιμήσεις-επιλογές τους και το πλήθος των τμημάτων που θα αποφασισθεί να λειτουργήσουν ανά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικότητα.

Πώς θα μάθω αν είμαι επιτυχών/ούσα;

Στην ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων (https://diek.it.minedu.gov.gr) θα βγει ανακοίνωση όταν είναι έτοιμα τα αποτελέσματα. Για να μάθει κάποιος αιτών/ούσα το αποτέλεσμα της αίτησής του, θα πρέπει να κάνει Είσοδο στο σύστημα, με το ίδιο e-mail με το οποίο υπέβαλε αίτηση. Όταν κάνει είσοδο, το σύστημα θα του εμφανίσει το αποτέλεσμα. Αν είναι επιτυχών/ούσα, θα πρέπει να προσέλθει για έλεγχο των δικαιολογητικών και ΕΓΓΡΑΦΗ μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί. Μετά το τέλος αυτής της «πρώτης φάσης» εγγραφών, θα γίνει ΝΕΑ επιλογή για την κάλυψη των κενών θέσεων που τυχόν έχουν προκύψει (επιτυχόντες που δεν προσήλθαν για εγγραφή, επιτυχόντες με ελλιπή δικαιολογητικά κλπ). Η επιλογή αυτή βασίζεται στους επιλαχόντες της αρχικής επιλογής σύμφωνα με τα μόρια τους, τις προτιμήσεις-επιλογές τους και το πλήθος των κενών θέσεων ανά τμήμα που έχουν μείνει μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών.

Δεν πρόλαβα να κάνω ηλεκτρονική αίτηση. Μπορώ να συμμετέχω στη διαδικασία επιλογής;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περιμένετε τη δημιουργία τμημάτων και μετά να επικοινωνήσετε μαζί μας.