Συχνές ερωτήσεις για τα ΙΕΚ

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ;

Η φοίτηση διαρκεί 5 εξάμηνα εκ των οποίων το 1 εξάμηνο είναι ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ και τα υπόλοιπα 4 κατάρτισης. Το εξάμηνο πρακτικής μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, μετά το τέλος όμως του Β’ εξαμήνου.

Ποιο είναι το ωράριο των μαθημάτων στο ΙΕΚ Βέροιας;

Τα μαθήματα κατάρτισης στο ΙΕΚ Βέροιας γίνονται τις απογευματινές ώρες και από 15:00 έως 18:55.

Πώς κάνω την εγγραφή μου στο ΙΕΚ;

Κάνετε ηλεκτρονική αίτηση στην Ιστοσελίδα των Εγγραφών των Δημόσιων ΙΕΚ , επιλέγοντας μέχρι 4 ειδικότητες και αν επιλεγείτε τότε καταθέτετε τα δικαιολογητικά στο ΙΕΚ Βέροιας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρετε για την εγγραφή σας.

Που και Πότε γίνονται αιτήσεις για τα Δ.ΙΕΚ;

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και μέσω της Ιστοσελίδας των Εγγραφών των Δημόσιων ΙΕΚ . Οι ημερομηνίες των αιτήσεων ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ οπότε θα πρέπει να ενημερώνεστε μέσω αυτής (συνήθως τέλος Αυγούστου). Η προκήρυξη των νέων ειδικοτήτων γίνεται συνήθως μέσα στο καλοκαίρι πριν την έναρξη των μαθημάτων οπότε γίνονται και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιλογής.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση στα Δ.ΙΕΚ;

Είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα και το όριο των απουσιών είναι το 15% των συνολικών ωρών του κάθε μαθήματος για τις 15 εβδομάδες που διαρκεί η κατάρτιση του κάθε εξαμήνου. (Για παράδειγμα αν το μάθημα διδάσκεται 2 ώρες ανά εβδομάδα και άρα συνολικά 2ώρες Χ 15εβδ = 30 ώρες, ο μέγιστος αριθμός απουσιών που μπορεί να κάνει ο καταρτιζόμενος είναι 5 για το συγκεκριμένο μάθημα).

Ποια είναι τα δίδακτρα στα Δ. ΙΕΚ;

Η φοίτηση στα Δ.ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων;

Ημερομηνίες μαθημάτων ανακοινώνονται πριν την έναρξή τους τον Οκτώβριο για το φθινοπωρινό εξάμηνο και τον Φεβρουάριο για το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΙΕΚ;

Σχετικά με την εγγραφή σας στο ΙΕΚ που επιλεχθήκατε, θα χρειαστούν:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτήριου Λυκείου (Γενικό, ΤΕΕ, ΕΛΑΛ, ΕΠΑΣ ΤΕΛ και) (+επικυρωμένο αντίγραφο)
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας (+επικυρωμένο αντίγραφο)
  • Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν)
  • Επαγγελματική Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα. (Μοριοδοτείται επιπλέον, εφόσον υπάρχει)
  • Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και αν δεν έχουν αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.
  • Τι γίνεται με την Πιστοποίηση? Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πιστοποίηση θα απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.