Φωτογραφική Συλλογή ΙΕΚ Βέροιας

Γραφεία Διοίκησης

Αίθουσες Διδασκαλίας

Εργαστήρια

Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης

Εργαστήριο Αισθητικής Τέχνης

Εργαστήριο Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου