Πρόταση Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ 2021-22 του ΔΙΕΚ Βέροιας «Πρακτική άσκηση, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σπουδαστών και διεύρυνση των συνεργασιών του ΔΙΕΚ Βέροιας» στην Λεμεσό Κύπρου.

«Πρακτική άσκηση, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σπουδαστών και διεύρυνση των συνεργασιών [...]