Ανθρώπινο Δυναμικό

Οργανόγραμμα Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας

Νίκος Νικολόπουλος

Διευθυντής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,
Εκπαιδευτικός ΠΕ 83, M.Ed.

Νίκος Πετούλιας

Υποδιευθυντής

ΠΕ80 Οικονομίας, ΜSc

Γιώργος Σούρλας

Υποδιευθυντής

ΠΕ82 Μηχανολόγων ΜSc, MI

Παύλος Παρασκευαΐδης

Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός

ΠΕ80 Οικονομίας