Ανθρώπινο Δυναμικό

Οργανόγραμμα Πειραματικού Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας

Νίκος Νικολόπουλος

Διευθυντής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,
Εκπαιδευτικός ΠΕ 83, M.Ed.

Νίκος Πετούλιας

Υποδιευθυντής

ΠΕ80 Οικονομίας, ΜSc

Γιώργος Σούρλας

Υποδιευθυντής

ΠΕ82 Μηχανολόγων ΜSc, MI

Παύλος Παρασκευαΐδης

Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός

ΠΕ80 Οικονομίας

Μιχάλης Τσίρης

Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Μαριάνα Ρούσσου

Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός

ΠΕ01 Θεολόγος