Ανθρώπινο Δυναμικό

Οργανόγραμμα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Σούρλας Γιώργος
Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΕ82 Μηχανολόγων ΜSc, MI

Καραλής Δημήτρης
Υποδιευθυντής ΠΕ04.01 Φυσικός ΜSc

Παναγιωτοπούλου Γιάννα
Αποσπασμένη Εκπ/κός ΠΕ06 Αγγλικής

Ρούσσου Μαριάνα
Αποσπασμένη Εκπ/κός ΠΕ01 Θεολόγος ΜSc

Τατσούδη Σωτηρία
Διοικητικός ΠΕ20 Πληροφορικής

Τσίρης Μιχάλης
Αποσπασμένη Εκπ/κός ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής