Ανθρώπινο Δυναμικό

Οργανόγραμμα Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας

Νίκος Νικολόπουλος

Διευθυντής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,
Εκπαιδευτικός ΠΕ 83, M.Ed.

Νίκος Πετούλιας

Υποδιευθυντής

ΠΕ80 Οικονομίας, ΜSc

Γιώργος Σούρλας

Υποδιευθυντής

ΠΕ82 Μηχανολόγων ΜSc, MI

Δήμητρα Τζαφεροπούλου

Αποσπασμένη Εκαπιδευτικός

ΠΕ05 Γαλλικής

Πολυτίμη Τσίλη

Αποσπασμένη Εκαπιδευτικός

ΠΕ80 Οικονομίας