Όραμα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ /
Το Όραμα μας.

Η κύρια αποστολή είναι να εμπνέει τους σπουδαστές να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από την κατάρτισή τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης. Να αναπτύσσουν, επίσης, δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ως Ευρωπαίοι Δημοκρατικοί Πολίτες. Στοχεύει στη καλλιέργεια της υπεύθυνης συμμετοχής τους στα κοινά ώστε να τίθενται ικανοί να συντελέσουν αποφασιστικά στη πρόοδο του κοινωνικού συνόλου, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης βάσει ευρωπαϊκών αξιών με ένα ενδυναμωμένο πνεύμα πρωτοβουλίας στο κοινωνικό τομέα, προς στήριξη κοινοτήτων, με έμφαση στη τοπική κοινωνία της Ημαθίας (πηγή έμπνευσης: Νόμος 1566/30-9-1985).