Θέση Υποδιευθυντή στο ΠΔΙΕΚ Βέροιας:
http://directors.it.minedu.gov.gr
για μόνιμους εκπαιδευτικούς
Θητεία: από 01-09-2023
μέχρι και 31-08-2025
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση
υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο:
http://directors.it.minedu.gov.gr
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 και λήγει 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
η Προκήρυξη:
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/sympliromatiki-prokiryxi-theseon-ypodieythynton-diek-2022_diaygeia.pdf