Συνέλευση διδασκόντων Εκπαιδευτών/τριών ΠΔΙΕΚ Βέροιας

Την Πέμπτη 2.03.2023 στις 19.15 μ.μ. έως τις 20.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πλατφόρμας Σύγχρονης Εκπαίδευσης Cisco Webex, η Συνέλευση διδασκόντων Εκπαιδευτών/τριών του ΠΔΙΕΚ Βέροιας με θέμα «Ενημέρωση Εκπαιδευτών/τριών – Προτάσεις για τη βελτίωση του έργου κατάρτισης» και ειδικότερα:

1)Χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΠΔΙΕΚ Βέροιας, για την ομαλή λειτουργία του, καθώς και την παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,

2)διαπίστωση  και  αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών  αναγκών  και  αξιοποίηση των δυνατοτήτων  συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας,

3)αποφάσεις για θέματα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής των σπουδαστών και

4)εισηγήσεις  του διευθυντή  του ΠΔΙΕΚ για το  είδος  και  τη  μορφή  της  εκπαιδευτικής  κατάρτισης  και συμβολή των εκπαιδευτών/τριών στην υλοποίηση της.

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική

Το link της πλατφόρμας είναι:

Νίκος Νικολόπουλος’s Personal Room

https://minedu-secondary.webex.com/meet/nicknick