Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων & Υποδομών
Σπούδασε στο Πειραματικό ΙΕΚ Βέροιας
Εγγραφές (ηλεκτρονικές) έως την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00
https://diek.it.minedu.gov.gr