Παράλληλο Μηχανογραφικό:

Οι ειδικότητες για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας

1) Βοηθός Φαρμακείου
2) Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
3) Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων
4) Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων & Υποδομών
5) Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
6) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
7) Ειδικός Αισθητικής & Τέχνης του Μακιγιάζ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022