Αιτήσεις Κατάταξης – Αιτήσεις Εγγραφής, πτυχιούχων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου & ΤΕΛ, στο Γ΄ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας

Αιτήσεις Κατάταξης
– Αιτήσεις Εγγραφής
πτυχιούχων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ,
ΤΕΕ Β΄ Κύκλου & ΤΕΛ
στο Γ΄ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας
από 1 έως 30-9-2021

Ειδικότητες Κατάταξης 2021-22
1. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων
2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων
3. Βοηθός Φαρμακείου
4. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
5. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ
6. Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης