«Πρακτική άσκηση, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σπουδαστών και διεύρυνση των συνεργασιών του ΔΙΕΚ Βέροιας»

Background: Why did you apply for this project?
Θεωρούμε ότι το έργο θα βοηθήσει το Ίδρυμα να κάνει βήματα προς τον εκσυγχρονισμό του και να προσπαθήσει με αυτό τον τρόπο να ξεφύγει από τα στενά όρια της τοπικής κοινωνίας του. Συνεχώς αναζητούμε τρόπους για να προσφέρουμε το ψηλότερο επίπεδο μάθησης στους σπουδαστές μας αλλά και να τους προετοιμάσουμε για τη μελλοντική του καριέρα παρά τους περιορισμούς και τα προβλήματα που έχουμε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης αίτησης επιλέξαμε να συμμετέχουν οι Βοηθοί Φαρμακείου και οι Τεχνικοί Αισθητικής Τέχνης.

Objectives: What do you want to achieve by implementing the project
Το ΙΕΚ Βέροιας, μέσα από την παρούσα πρόταση επιδιώκει να δώσει στους σπουδαστές του την ευκαιρία για ποιοτική πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, να επιτύχει την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των σπουδαστών και ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού τους πνεύματος αλλά και να δημιουργήσει δεσμούς με Επαγγελματικούς και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς του εξωτερικού.

Implementation: What activities are you going to implement?
Για να υλοποιηθούν οι στόχοι μας, έχουμε οργανώσει τις ακόλουθες δράσεις: Για τη ροή των Βοηθών Φαρμακείου, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις όπου θα μπορούν να εκπαιδευτούν σε μία πληθώρα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Φαρμακείου και για τη ροή των Τεχνικών Αισθητικής Τέχνης πρακτική άσκηση όπου θα μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές που έχουν διδαχτεί αλλά και να μάθουν νέες και καινοτόμες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στα ινστιτούτα.Ταυτόχρονα, και οι δύο ροές θα παρακολουθήσουν σεμινάρια που αφορούν τον τομέα τους. Στις ελεύθερές τους ώρες θα επισκέπτονται σημεία ενδιαφέροντος της χώρας υποδοχής.

Results: What results do you expect your project to have?
Τα αποτελέσματα που αναμένουμε να έχει το πρόγραμμα είναι: Απόκτηση εργασιακής και πρακτικής εμπειρίας. Γνωριμία με σύγχρονες μεθόδους εργασίας Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης για συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους αλλά και για εύρεση θέσης στην αγορά εργασίας. Γνωριμία με μία Ευρωπαϊκή χώρα και ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας των σπουδαστών. Κατανόηση επίσης του προγράμματος Erasmus Σύνδεση του σχολείου με επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού. Καλύτερη κατανόηση από το σχολείο μέσω της διασύνδεσης με επαγγελματικούς φορείς των δεξιοτήτων, γνώσεων και άλλων παραγόντων που διαδραματίζουν ρόλο στην εύρεση εργασίας των αποφοίτων του. Απόκτηση πιστοποιητικών ολοκλήρωσης πρακτικής εργασίας Europass. Αναμένουμε επίσης να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, οι μεν σπουδαστές με τους συσπουδαστές τους και το προσωπικό με τους συναδέλφους του.