Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Τομείς απασχόλησης

Οι τομείς απασχόλησης της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης» των ΙΕΚ είναι:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες – κομμωτήρια
 • Βιομηχανίες – εταιρίες προϊόντων κόμης
 • Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης αυτών)
 • Επικεφαλείς σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρίες)
 • Τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφος, οίκοι μόδας
 • Μεγάλα ξενοδοχεία, κλινικές, νοσοκομεία, κρουαζιερόπλοια, γυμναστήρια
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Xειρίζεται με ασφάλεια, για τον ίδιο και τους πελάτες, τον εξοπλισμό του κομμωτηρίου.
 • Eφαρμόζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην κοπή μαλλιών ανδρών – γυναικών.
 • Eφαρμόζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην περιποίηση της κόμης ανδρών – γυναικών.
 • Oργανώνει και διαχειρίζεται το χώρο εργασίας, τον εξοπλισμό και τα υλικά.
 • Eφαρμόζει τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και νομοθεσίας.
 • Eφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής του εργασιακού του χώρου καθώς και των εργαλείων του.
 • Xρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία σύμφωνα με τις αρχές του μάρκετινγκ.
Οδηγός Σπουδών