Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Τομείς απασχόλησης
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης. Συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, κέντρων διακοπών, εστιατορίων, bar και επιχειρήσεις catering.

Επαγγελματικά προσόντα
Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

  • σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού
  • διενεργεί απογραφή αποθήκης –πρώτων υλών
  • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
  • δέχεται και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης με προμηθευτές
  • επιλύει προβλήματα πελατών
  • προωθεί το τουριστικό προϊόν
Οδηγός Σπουδών