Ανακοίνωση Προγράμματος Μαθημάτων με Αναπληρώσεις από την Δευτέρα 1.11 έως την Παρασκευή 5.11.2021 με Αναθέσεις ως τις 29.10.2021

Ανακοίνωση του Προγράμματος Μαθημάτων με Αναπληρώσεις από την Δευτέρα 1.11 έως την Παρασκευή 5.11.2021 με τις Αναθέσεις Εκπαιδευτών/τριών ως τις 29.10.2021 στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://drive.google.com/file/d/1c8ZqAgVWhbNcuFnl2jxP3taZ9jlkW7_K/view