Απονεμήθηκε η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) στον Ιωάννη, απόφοιτο του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας

Απονεμήθηκε η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) στον Ιωάννη, απόφοιτο του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας που ολοκλήρωσε επιτυχώς την κατάρτισή του στο ΔΙΕΚ, τα 4 εξάμηνα Σπουδών & το 1 Πρακτικής Άσκησης, στην ειδικότητα “Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών”.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας, του εύχεται καλή συνέχεια και να κάνει το σπουδαστικό του όνειρο πραγματικότητα με την επαγγελματική του αποκατάσταση και εξέλιξη.