Απονεμήθηκαν οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) στις απόφοιτες του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας

Απονεμήθηκαν οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) στην Μαρία και την Αναστασία, απόφοιτες του Δημόσιου ΙΕΚ Βέροιας που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο ΔΙΕΚ τα 4 εξάμηνα Σπουδών & το 1 Πρακτικής Άσκησης στην ειδικότητα “Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών”.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας, εύχεται καλή συνέχεια στις απόφοιτες και να κάνουν το σπουδαστικό τους όνειρο πραγματικότητα με την επαγγελματικής τους αποκατάσταση και εξέλιξη.