Παράλληλο Μηχανογραφικό

Επέλεξε τις Ειδικότητες του ΙΕΚ Βέροιας που θέλεις.
Όλοι οι φετινοί τελειόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Δείτε στο παρακάτω link:
https://drive.google.com/file/d/1y8ssggdWg_TtyhsMUYjr9XKmyfp2QzsC/view?usp=sharing

Επιτυχόντες Παράλληλου Μηχανογραφικού