Βίντεο που ανέπτυξε το ΔΙΕΚ Αιγάλεω
για τα Δημόσια ΙΕΚ