Εργασίες αντί Τελικών Εξετάσεων

  • Λήξη μαθημάτων εξαμήνου την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.
  • Αντί των Τελικών Εξετάσεων οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία.
  • Τα θέματα των εργασιών θα αναρτηθούν από τους Εκπαιδευτές/τριες στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open eClass Δ.ΙΕΚ Βέροιας: από Τρίτη 1 έως την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.
  • Οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 14 έως 18 Ιουνίου 2021 και
  • Η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί: μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.